Puzzle edukacyjne. Polska – krainy geograficzne

Puzzle edukacyjne z mapą dla dzieci i młodzieży. 200 elementów

Autor: Praca zbiorowa

Język: polski

Format: 600 x 400 mm

Oprawa: Pudełko, foliowa torebka strunowa

Skala: 1 : 1 650 000

ISBN: 9788379122257

Na mapie Polski w skali 1 : 1 650 000 zaznaczono główne i pomniejsze krainy geograficzne: takie jak: niziny, równiny, pojezierza, wały, wysoczyzny, kotliny, niecki, wyżyny, przedgórza, czy wreszcie góry z najważniejszymi szczytami, oraz rzeki, jeziora, zatoki, półwyspy i wyspy. Pokazano też granice województw i miejscowości, przy czym, oprócz największych miast, pojawiły się też ośrodki, których nazwy są związane z nazwami regionów geograficznych. Mapa umożliwia wskazanie sąsiadujących z Polską krajów i pozwala na prześledzenie szczegółowego przebiegu naszych granic lądowych i morskich.

Zupełnie inne informacje znajdują się na mapie bocznej – podziału administracyjnego, gdzie najważniejszą treść stanowią obszary 16 województw i ich  podział na powiaty. Uzupełnienie stanowią tabele z ważnymi informacjami o Polsce i rekordach „fizycznych” naszego kraju takich jak: najdłuższe rzeki, największe i najgłębsze jeziora czy najwyższe szczyty w poszczególnych pasmach górskich.

To znakomita pomoc w nauce geografii Polski! Ułatwia zapamiętanie przestrzennego rozmieszczenia krain geograficznych. 

 

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA