Kontakt z nami

Dane teleadresowe

Siedziba

ul. Poczty Gdańskiej 22a
02-495 Warszawa
tel. (22) 662 62 63
faks (22) 824 97 51
e-mail: info@demart.com.pl

Zarząd

Piotr Bednarski - prezes
Rafał Dylak - wiceprezes

Sekretariat

tel. (22) 662 62 63
faks (22) 824 97 51
e-mail: sekretariat@demart.com.pl

Dział handlowy

tel. (22) 498 01 77, 78
faks (22) 753 03 57
e-mail: biuro.handlowe@demart.com.pl

Dział marketingu i promocji

tel. (22) 662 62 63
faks (22) 824 97 51

Księgowość

tel: (22) 498 01 71

Księgarnia internetowa

tel. (22) 824 97 52
http://sklep.polskaniezwykla.pl
e-mail: sklep@polskaniezwykla.pl

Księgarnia stacjonarna

(pon.-pt. w godz. 8:00 - 16:00)
ul. Poczty Gdańskiej 22A
02-495 Warszawa
tel. (22) 824 97 52

Wydawnictwo jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000285820, NIP: 522-26-35-865, REGON: 017507208; Wysokość kapitału zakładowego 8 500 000 zł (wpłacony w całości).
Copyright © Wydawnictwo DEMART SA