Produkt dostępny w magazynie
31,00 zł
Więcej zdjęć Dodaj do koszyka

Atlas geograficzny. Liceum i technikum

Data wydania 2022/2023

Autor: praca zbiorowa

Liczba stron: 232

Format: 202 x 290 mm

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7912-295-0

Cena detaliczna: 34.90 zł

Atlas geograficzny. Liceum i technikum jest przewidziany do pełnego cyklu nauczania w szkołach
ponadpodstawowych zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym według nowej,
obowiązującej od 2019 roku, podstawy programowej.


Dodano do niego poradnik kartograficzny, który ma wprowadzić uczniów w świat map i pokazać im,
że zawierają one wiele informacji, które w formie opisowej są znacznie trudniej przyswajalne,
że można na podstawie map wysnuć wiele wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do rozmieszczenia
i zmienności obiektów i zjawisk, wreszcie, że korzystanie z map nie jest trudne i daje wiele satysfakcji.
Oprócz wyjaśnień pojęć i zasad tworzenia i korzystania z map zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami.

W atlasie znajduje się wiele map i przedstawień obrazujących nowe trendy i procesy zarówno w skali świata,
jak i poszczególnych kontynentów i Polski. Przykładowo, na świecie pokazano: rozprzestrzenianie się Covid-19
i innych pandemii, wydatki na badania i rozwój oraz lokalizację największych technopolii i znaczenie przemysłu
zaawansowanych technologii; udział źródeł odnawialnych w produkcji energii; znaczenie rolnictwa ekologicznego
i upraw GMO; skutki ocieplania się klimatu.

Z kolei, w Polsce, trend ocieplania się klimatu ujęto przez przedstawienie zmian długości okresu wegetacyjnego
oraz średnich miesięcznych temperatury powietrza (na podstawie średnich wieloletnich), a zmiany w krajowym rolnictwie
zasygnalizowano poprzez wykorzystanie środków unijnych. Przykładem problemów regionalnych w środowisku naturalnym
są mapy wielkich hydroelektrowni Zapory Trzech Przełomów (Chiny – rzeka Jangcy) oraz Gibe III
(Etiopia – rzeka Omo; wpływ na odległe jezioro Turkana), a problemów społecznych jest kryzys migracyjny w Europie
i tragiczna sytuacja ludności Afryki.

Mapy gospodarcze kontynentów ujęto w sposób analityczny. Osobno pokazano tradycyjne surowcowe okręgi przemysłowe
i górnictwo, osobno wielkie ośrodki przemysłu przetwórczego w tym wysokich technologii, osobno energetykę
i transport rurociągowy wraz z podmorskimi światłowodami odpowiadającymi za globalny Internet,
osobno usługi o ponadlokalnym znaczeniu (w tym turystykę) wreszcie osobno rolnictwo.
Ogólnie wiele miejsca poświęcono zmianom i zagrożeniom środowiska naturalnego oraz jego ochronie,
w skali globalnej i regionalnej, w tym w Polsce. Dodano też przedstawienie gwiazdozbiorów i bardzo potrzebne:
mapę gleb świata oraz ustroje rzeczne.

Podsumowując, atlas zawiera wiele nowych map, wcześniej nie publikowanych ani w atlasach Demart,
ani w żadnych innych atlasach szkolnych i przeznaczonych do ogólnego użytku. Są one tak dobrane,
by przedstawić bieżące procesy naturalne i społeczno-gospodarcze omawiane w szkołach.

Na pewno jest to bardzo wartościowa pomoc w całym cyklu nauczania dla uczniów,
a zwłaszcza dla maturzystów wybierających geografię, jako przedmiot dodatkowy na egzaminie dojrzałości.

 

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA