Encyklopedyczny atlas świata

Autor: praca zbiorowa

Język: polski

Liczba stron: 376

Format: 285x375

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7912-284-4

ENCYKLOPEDYCZNY ATLAS ŚWIATA to dzieło jedyne w swoim rodzaju. Wyróżnia je zarówno okazały
format: 285 x 375 mm, jak i szlachetna oprawa oraz ZAWARTOŚĆ. To sprawia, że atlas nie ma
żadnej konkurencji na polskim rynku. Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata –
w dodatku opracowanym w dość dużych skalach – towarzyszą starannie dobrane fotografie z
podpisami dostarczającymi dodatkowych informacji oraz opisy charakteryzujące kontynenty lub ich
części, w tym państwa przygotowane przez geografów. Te trzy elementy: mapy, zdjęcia i
komentarze czytelnik ma przed oczami po otwarciu atlasu na dowolnej „rozkładówce”, czyli
jednocześnie widocznych dwóch sąsiadujących ze sobą stronach! Kolejnym atutem atlasu jest
obszerna część z Polską zawierająca wiele map o interesującej tematyce np. związanej z turystyką. Tu
warto zaznaczyć, że nazewnictwo w atlasie jest oparte na nazwach oryginalnych zapisanych
alfabetem łacińskim, ale wszędzie gdzie były do tego naukowe podstawy dodano też nazwy polskie.
Wyłącznie polskie nazwy występują na morzach i oceanach.
Bardzo ciekawą część stanowi encyklopedyczny dodatek o państwach, w tym nieuznawanych
na arenie międzynarodowej i terytoriach zależnych zawierający podstawowe aktualne dane
społeczno-ekonomiczne oraz historię kraju. Z kolei „Świat w liczbach” podaje najważniejsze
informacje o: Układzie Słonecznym, planecie Ziemi, w tym rekordy naturalne i wśród obiektów
stworzonych przez człowieka. Atlas zamyka obszerny indeks nazw geograficznych zawierający ok. 73
tys. rekordów.

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA