Produkt dostępny w magazynie
45,00 zł
Dodaj do koszyka

Globus + Geograficzny Atlas Świata

Autor: praca zbiorowa

Liczba stron: 130

Oprawa: miękka

Skala: 1:60 000 000

ISBN: 9788379122806

Pakiet stanowi Globus z podziałem politycznym o średnicy 22 cm
i Atlas Świata z rozbudowaną częścią poświęconą Polsce. 

Atlas i globus w jednym pakiecie
dają możliwość zarówno pokazania bogatej informacji rozmieszczonej przestrzennie na mapach
w większych skalach na mniejszym obszarze, jak i poprawnego przedstawienia obrazu całego świata
na kulistym globusie w skali 1 : 60 000 000. Świetnie się więc uzupełniają.

Atlas Świata to publikacja książkowa skonstruowana zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu.
Zawiera opisy i grafiki wszechświata, w tym Układu Słonecznego oraz Ziemi jako planety,
zestawienie rekordów naszego globu, a także wiele map.

Są to mapy:
- świata
- kontynentów
- regionów
- Polski

Atlas zawiera bardzo efektywną prezentację wielu informacji, w tym przestrzennych,
z wydobyciem ich rangi lokalnej, kontynentalnej czy światowej.
Na mapie świata znajdują się bowiem tylko najważniejsze obiekty.
Na mapach niektórych obszarowo mniejszych – z różnych względów ważnych – obszarów takich jak np. Polska, poszczególne części Europy,
najwyższe góry świata,
najbardziej zaludniona część Chin, małe państwa, ważne kanały (Panamski i Sueski)
przedstawia się szczegóły niemożliwe do pokazania w skali globalnej.
Wtedy stosuje się specjalne odwzorowania kartograficzne i odpowiednio większe skale.

W atlasie znajduje się około 20 000 geograficznych nazw własnych, na które składają się różne kategorie obiektów.
Przedstawianie w atlasie zarówno całego świata, jak i jego różnej wielkości fragmentów na płaskich mapach rodzi jednak pewne niedogodności,
które może rozwiązać tylko globus.

Umożliwia bowiem poznanie właściwych relacji przestrzennych pomiędzy elementami występującymi na powierzchni Ziemi, a w szczególności proporcji wielkości między poszczególnymi kontynentami, wyspami, oceanami, morzami oraz państwami, gdyż na globusie zaznaczono podział polityczny.

Globus to przedstawienie Ziemi na powierzchni kuli w określonej skali.
W przeciwieństwie do map świata nie zniekształca: kształtów, kątów, odległości i proporcji.
W danej skali przedstawia wiernie zarysy kontynentów, wysp, rzek i dróg.
Globus posiada funkcję obracania (odpowiadającą ruchowi obrotowemu Ziemi wokół osi skutkującemu porami dnia),
która pozwala na wygodne oglądanie dowolnego obszaru naszego globu.

W zestawieniu z atlasem globus koryguje niedogodności wynikające ze wspomnianych zniekształceń na mapach świata.
Z oczywistych względów nie może jednak konkurować w zakresie bogactwa treści z atlasem.
Globus o średnicy 22 cm, wykonany w skali 1 : 60 000 000 zawiera około 1400 różnych geograficznych nazw własnych.
Trudno byłoby sobie wyobrazić korzystanie z gigantycznego globusa wykonanego w tej samej skali co prezentowana w atlasie mapa Polski, czyli 1 : 1 500 000 – jego średnica musiałaby mieć ok. 8,5 m!
Globus posiada estetyczną plastikową podstawkę, jest poręczny i lekki.

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA