BIOLOGIA. Karty edukacyjne

Biologia w szkole podstawowej jest nauczana w klasach V-VIII. Karty edukacyjne zastępują aż cztery podręczniki, gdyż pakiet 48 dwustronnych, kolorowych kart edukacyjnych obejmuje wszystkie ważne tematy z biologii uwzględnione w podstawie programowe...

26,00 zł
CHEMIA. Karty edukacyjne

Karty edukacyjne z chemii zawierają wszystkie tematy omawiane w klasach VII-VIII w szkole podstawowej uwzględnione w podstawie programowej. 45 dwustronnych, kolorowych, starannie graficznie opracowanych kart zastępuje podręczniki z dwóch kla...

26,00 zł
FIZYKA. Karty edukacyjne

Zestaw kart edukacyjnych do fizyki jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej. Na 39 dwustronnych, kolorowych, starannie graficznie opracowanych kartach edukacyjnych zaprezentowano wszystkie ważne tematy z fizyki uwzględn...

26,00 zł
GEOGRAFIA. Karty edukacyjne

GEOGRAFIA pierwsza pomoc w domu i w szkole klasy V-VIII    24 karty edukacyjne: • 1 karta – 1 zagadnienie • najważniejsze definicje, pojęcia, wnioski • zagadnienia globalne, regionalne, ekonomiczne ...

22,00 zł
GEOGRAFIA. Karty edukacyjne

Karty edukacyjne do geografii są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII w szkole podstawowej. Pakiet 47 dwustronnych, kolorowych, starannie graficznie opracowanych kart edukacyjnych obejmuje ważne tematy z geografii uwzględnione w podstawie p...

26,00 zł
HISTORIA. Karty edukacyjne

HISTORIA pierwsza pomoc w domu i w szkole klasy IV-VIII 40 kart edukacyjnych: • 1 karta – 1 zagadnienie • najważniejsze fakty i pojęcia • wyjaśnienia przyczyn i skutków KROK PO KROKU • przykładowe zadan...

26,00 zł
Język angielski. GRAMATYKA. Karty edukacyjne

Karty do gramatyki języka angielskiego to pomoc edukacyjna do używania w domu i w szkole, przewidziana dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Pakiet 51 dwustronnych, kolorowych, starannie graficznie opracowanych kart edukacyjnych obejmu...

26,00 zł
JĘZYK POLSKI. GRAMATYKA. Karty edukacyjne

Karty do gramatyki języka polskiego zastępują aż pięć podręczników i są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII w szkole podstawowej. Znakomicie nadają się do przygotowań do egzaminu ósmoklasisty! Pakiet 28 dwustronnych, kolorowy...

26,00 zł
12
Copyright © Wydawnictwo DEMART SA