close
close
close
close
close
categories

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty
Akademia rozwoju

Akademia rozwoju

„Akademia rozwoju” to seria książek dla dzieci od 2. roku życia do 6 lat, które poprzez zabawę
i różnorodne ćwiczenia wspierają rozwój dziecka w obszarach:

• emocjonalnym: ◦ rozpoznawanie, nazywanie i sposoby wyrażania emocji ◦ rozróżnianie emocji
i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych

• społecznym: ◦ odczuwanie i wyjaśnianie przynależności do grupy ◦ posługiwanie się imieniem,
nazwiskiem i adresem ◦ używanie zwrotów grzecznościowych ◦ respektowanie praw i obowiązków
◦ obdarzanie uwagą innych ◦ komunikowanie się z innymi

• poznawczym: ◦ wyrażanie rozumienia świata poprzez prace plastyczne i techniczne
◦ posługiwanie się językiem polskim w mowie ◦ rozpoznawanie liter i odczytywanie krótkich wyrazów
◦ odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości ◦ tworzenie znaków, kreślenie liter i cyfr
◦ określanie stosunków przestrzennych, liczby, kształtu, wielkości, ciężaru przedmiotów
◦ posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu ◦ rozpoznawanie monet i banknotów
◦ posługiwanie się podstawowymi pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody ◦ nazywanie zawodów
i rozumienie, na czym one polegają

Filtry aktywne