close
close
close
close
close

Polityka prywatności serwisu www.demart.com.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.demart.com.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
DEMART SA z siedzibą na ul. Poczty Gdańskiej 22a w Warszawie
KRS 0000285820 NIP 5222635865 REGON 017507208

3.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi
- ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza
np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego


8.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.demart.com.pl
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji
- nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Strona powstała przy użyciu PrestaShop™ open-source software.