close
close
close
close
close
Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum
search
  • Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum
  • Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum
  • Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum
  • Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum

Atlas Geograficzny - Liceum i Technikum

49,40 zł

Brutto

Cena detaliczna: 54,90zł

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Zwroty

Atlas geograficzny. Liceum i technikum

Przewidziany do pełnego cyklu nauczania w szkołach ponadpodstawowych zarówno w zakresie podstawowym,
jak i rozszerzonym według nowej, obowiązującej od 2019 roku, podstawy programowej.
Zawiera poradnik kartograficzny, który ma wprowadzić uczniów w świat map i pokazać im, że zawierają one wiele informacji,
które w formie opisowej są znacznie trudniej przyswajalne, że można na podstawie map wysnuć wiele wniosków,
zwłaszcza w odniesieniu do rozmieszczenia i zmienności obiektów i zjawisk, wreszcie, że korzystanie z map nie jest trudne
i daje wiele satysfakcji.
Oprócz wyjaśnień pojęć i zasad tworzenia i korzystania z map zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami.

W atlasie znajduje się wiele map i przedstawień obrazujących nowe trendy i procesy zarówno w skali świata,
jak i poszczególnych kontynentów i Polski. Przykładowo na świecie pokazano: wydatki na badania i rozwój oraz lokalizację największych technopoli i znaczenie przemysłu zaawansowanych technologii; udział źródeł odnawialnych w produkcji energii; znaczenie rolnictwa ekologicznego i upraw GMO; skutki ocieplania się klimatu.
Z kolei, w Polsce, trend ocieplania się klimatu ujęto przez przedstawienie zmian długości okresu wegetacyjnego
oraz średnich miesięcznych temperatury powietrza (na podstawie średnich wieloletnich), a zmiany w krajowym rolnictwie zasygnalizowano poprzez wykorzystanie środków unijnych.

Przykładem problemów regionalnych w środowisku naturalnym są mapy wielkich hydroelektrowni Zapory Trzech Przełomów
(Chiny – rzeka Jangcy) oraz Gibe III (Etiopia – rzeka Omo; wpływ na odległe jezioro Turkana), a problemów społecznych jest kryzys migracyjny w Europie i tragiczna sytuacja ludności Afryki.

Mapy gospodarcze kontynentów ujęto w sposób analityczny. Osobno pokazano tradycyjne surowcowe okręgi przemysłowe
i górnictwo, osobno wielkie ośrodki przemysłu przetwórczego w tym wysokich technologii, osobno energetykę
i transport rurociągowy wraz z podmorskimi światłowodami odpowiadającymi za globalny Internet, osobno usługi
o ponadlokalnym znaczeniu (w tym turystykę) wreszcie osobno rolnictwo.

Wiele miejsca poświęcono zmianom i zagrożeniom środowiska naturalnego oraz jego ochronie, w skali globalnej
i regionalnej, w tym w Polsce.

Dodano też przedstawienie gwiazdozbiorów i bardzo potrzebne: mapę gleb świata oraz ustroje rzeczne.

A
tlas zawiera wiele nowych map, wcześniej nie publikowanych ani w atlasach Demart, ani w żadnych innych atlasach szkolnych
i przeznaczonych do ogólnego użytku. Znajdują się tu m.in. mapy przedstawiające bieżące wydarzenia: pandemię COVID-19,
wojnę w Ukrainie i związane z nią migracje.

Na pewno będzie to bardzo wartościowa pomoc w całym cyklu nauczania dla uczniów,
a zwłaszcza dla maturzystów wybierających geografię, jako przedmiot dodatkowy na egzaminie dojrzałości.

9788379126194
44 Przedmioty

Arkusz danych

Autor
Praca zbiorowa
Data wydania
2023
Cena detaliczna
54,90 zł
Liczba stron
232
Oprawa
miękka
Format
200 x 290
Przedmiot
Geografia
Szkoła
Liceum
Technikum

Może Ci się również spodobać

Atlas Geograficzny - Liceum...

49,40 zł